Hương Sạch Tân Nguyên - Thiết Bị An Ninh - Truyền Thông - CNTT

Chính sách bảo hành

  • Thời gian bảo hành: do 2 bên thỏa thuân và đảm bảo quy định pháp luật
  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết hoặc do lỗi của khách hàng.

 
Banner camera
Copy of Banner camera
Cộng tác viên Tân Nguyên
Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH MTV TÂN NGUYÊN - 06 Phong Châu, TP. Huế (bên cạnh BigC) - ĐT: 0234 3938 366 - Email: info@tannguyen.vn - Website: tannguyen.vn

Người đại diện theo pháp luật - Chính sách và quy định chung - Quy định và hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách bảo mật thông tin