CÔNG TY TNHH MTV TÂN NGUYÊN

Trụ sở chính: 73 Trần Thái Tông, TP. Huế 

Văn phòng: 26 Trần Thái Tông, TP. Huế 

Văn phòng: 42A Tùng Thiện Vương, TP. Huế 

Nhà máy sản xuất: Thủy Phù, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Điện thoại: 0234 3938 366 – Hotline: 0906 526 246

Email: info@tannguyen.vn 

Website: tannguyen.vn 

Fanpage facebook: Công ty TNHH MTV Tân Nguyên